Cpluz investerer i såvel start-ups, vækstiværksættere samt mindre ejerledede virksomheder med uforløst vækstpotentiale.

Vi køber typisk en mindre andel af virksomheden eller investerer sammen med andre investorer (private Business Angels), der har udviklet mindre virksomheder til mellemstore internationale aktører.

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Når vi har screenet virksomheden samt udarbejdet en vækststrategi sammen med de eksisterende og/eller nye ejere sammensættes et investeringsteam.

Teamet deltager først i en virksomhedspræsentation samt herefter i forhandlingsforløbet med virksomheden. Når investeringen er gennemført indtræder teamet i bestyrelsen i virksomheden ligesom den operationelle partner etablerer et vækstcoachingforløb med indehaveren i virksomheden.